Informacja na temat zasad przechowywania i przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25. maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma B3 Joanna Chwedyk z siedzibą w Sopocie pod adresem ul. Bitwy pod Płowcami 6a/21, zwana dalej Administratorem.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@przepisywanietekstow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu nawiązania współpracy na podstawie umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b. RODO.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zależności od celu przetwarzania przez okres: określony przepisami prawa; trwania umów a po ich zakończeniu przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy; w przypadku zgody, do czasu jej odwołania. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z firmą B3 Joanna Chwedyk. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości podjęcia współpracy z naszą firmą.